Výzvy, kterým je nutné se postavit

Rychlý rozvoj potřeby připojení k vysokorychlostnímu internetu nám přináší další výzvy, kterým je nutné se postavit.

Posuňme celý Středočeský kraj do budoucnosti a připravme společně dálnici do příštích desetiletí 21. století. Zřejmě nikdo z nás nepochybuje, že rozvoj digitálních služeb pro podniky i domácnosti zajistí ekonomický růst kraje, přinese příležitosti k podnikání v jednotlivých oblastech kraje a udrží ekonomicky aktivní obyvatele také v menších obcích, mimo velká centra.

Klíčovou složkou každé digitální společnosti je infrastruktura. Telekomunikační infrastruktura je liniovou stavbou, stejně jako dálnice nebo energetické vedení. Všichni víme, jak náročná je výstavba liniových staveb a s jakou mírou administrativní zátěže se musí operátoři vypořádat. Zásadně novým požadavkem digitální infrastruktury je vysoká hustota sítě. Oproti minulým desetiletím je nutné vybudovat mnoho nových tras páteřní i přístupové sítě. Vždyť i mobilní nebo bezdrátová infrastruktura umožňuje vysoké datové kapacity, pro které je nutné připravit dostatečný počet páteřních optických linek. Kvůli těmto požadavkům na hustotu sítě se také objevují nové legislativní požadavky.  Pro podporu výstavby dálnic 21. století bude vždy nejzásadněji podpora výstavby v každé jednotlivé obci v kraji.

Co může každý starosta udělat pro rychlejší internet?

  • Věcná břemena

Umístění telekomunikační infrastruktury bývá samo o sobě finančně náročné. V mnoha případech investice nemá ekonomickou racionalitu, pokud obec požaduje příliš vysokou cenu za věcná břemena.  U „posledních mílí“, tedy částí sítě nejblíže k zákazníkovi, telekomunikační operátoři mohou převzít závazky související s přeložkou sítě. Za podstatné snížení ceny věcných břemen může obec požadovat garanci otevřeného přístupu do sítě za nediskriminačních velkoobchodních podmínek. Nebude tak třeba zahajovat nové stavební práce, pokud přijde nový operátor se záměrem výstavby trasy ve stejném úseku.

Jednoduše řečeno: Lze snížit cenu za věcné břemeno a za podstatné snížení ceny požadovat garanci otevřeného přístupu do sítě za nediskriminačních podmínek.

 

  • Koordinace staveb

Nový zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, předpokládá, že u každé investice z veřejných prostředků proběhne včasná vzájemná koordinace tak, aby bylo možno současně instalovat infrastrukturu pro rychlý internet anebo alespoň předpoklady pro jeho zavedení. Zákon přebírá dobrou praxi z okolních zemí, kde jsou investiční záměry v obci zveřejněny na internetu. Tento zákon ale doposud většina municipalit neplní, většinou ani o něm neví. Včasná koordinace aktivit mezi obcí a poskytovatelem komunikační sítě je přitom důležitá kvůli úspoře nákladů.

Jednoduše řečeno: Nový zákon č. 194/2017 Sb. předpokládá, že u každé investice z veřejných prostředků proběhne včasná vzájemná koordinace, což znamená např. oznamovat liniové stavby, opravy nebo budování vodovodů, kanalizací apod. na webu obce. Podobně například, když se zakopává do země elektrické vedení.

 

  • Umisťování staveb do zelených ploch

Telekomunikační infrastruktura, to jsou obvykle plastové chráničky s uvnitř tlakem zafoukaným optickým vláknem. Není třeba se obávat častých oprav a výkopů, vydrží v zemi dlouho, rozhodně více než 10-15 let. Mnohdy je ze strany obcí zbytečně striktně vyžadováno umístění telekomunikační stavby do zpevněné plochy.

Jednoduše řečeno: Nebojte se umisťovat chráničky s optickým vláknem i do zelených ploch, neboť se jedná o dlouhodobou technologii nevyžadující časté zásahy.

 

  • Závěsná vedení telekomunikační infrastruktury

Obce nutí telekomunikační firmy, aby zakopaly optické vedení i tam, kde je to úplně jedno. Ostatní sítě jsou na podpěrách, a vedle toho je nuceně vykopané telekomunikační vedení. Postup je vynucený vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Platná metodika vydaná MMR umožňuje udělit výjimku.

Jednoduše řečeno: Pokud je to možné, povolte firmám využít podpěry pro ostatní sítě. Platná metodika MMR povoluje v těchto případech udělit výjimku.

 

8.12.2017

Back to Top