WiFi4EU aneb rychlý internet obcím

Internet do obcí

Jistě jste i vy v loňském roce zaregistrovali zprávu o tom, že Evropská komise rozdělila celkem 2800 obcí 42 milionů eur v rámci programu na zlepšení dostupnosti služeb e-Governmentu, elektronického zdravotnictví a dalších podobně zaměřených platforem. K tomuto zlepšení má dojít zavedením bezplatného připojení k Wi-Fi sítí ve veřejných prostorách obcí. Těmito prostory se myslí knihovny, úřady, ale třeba také nemocnice, parky či zastávky – jednou z podmínek je, že na daném místě nesmí existovat již jiné sítě, ať už bezplatné, nebo placené. Přístupové body musí nabízet minimální rychlost připojení 30 Mb/s. Poskytovatele sítě i zhotovitele instalace si může obec zvolit sama, podmínkou je ale naprostá bezplatnost poskytované sítě, s absencí reklam a bez sběru dat. Evropská komise bude splnění těchto podmínek pochopitelně na dálku monitorovat.

Zmíněné dotace dostaly vybrané obce v podobě poukázek, určených na nákup vybavení, financování instalace a udržování provozu sítí po dobu alespoň tří let. Ze 13 tisíc přihlášených obcí bylo v prvním kole vybráno 2800, z toho 170 českých. Evropská komise vyčlenila na program WiFi4EU 120 milionů eur, výzvy k žádostem o dotace budou celkem tři. Grant nelze poskytnout se zpětným účinkem.

Pro starosty i poskytovatele

Program WiFi4EU je určen zemím Evropské unie a zúčastněným zemím EHP (Norsko, Island), respektive pouze obcím v těchto zemích, případně rovnocenným místním samosprávám nebo jejich sdružením. Každá udělená poukázka má hodnotu 15 tisíc eur, obec v době trvání iniciativy WiFi4EU může využít pouze jednu takovou poukázku. Registrace probíhá na portálu WiFi4EU a žádost může podepsat pouze starosta obce.

Projektu se ale mohou zúčastnit i společnosti, zajišťující instalaci Wi-Fi sítí. Taková společnost je pak zapsána do seznamu, ze kterého si ji pak mohou obce vybrat pro instalaci sítí.

Realizace a odpovědnost

Poté, co je obci uznán grant v rámci iniciativy WiFi4EU, je zapotřebí zajistit dokončení instalace a zprovoznění sítě, a to do 18 měsíců od podpisu grantové dohody. Jedním z prvních kroků, které musí obec podniknout, je výběr firmy, která instalaci sítě zajistí. Poté obec určí takzvaná centra veřejného života, ve kterých budou instalovány hotspoty WiFi4EU. Tato místa by neměla být pokryta žádným dřívějším bezplatným Wi-FI připojením.

Poukázku, věnovanou v rámci uznání grantu, mohou obce uplatnit pro pořízení napájecích zdrojů (adaptér PoE, napájecí adaptér, přepínač s PoE), směrovačů, přepínačů a dalších prvků pro připojení k internetu. Hlavním cílem investice by ale měly být přístupové body, jejichž minimální hodnotu uvádí grantová dohoda. Poukázku nelze využít pro zařízení pro přivedení páteřní konektivity z jiného místa do místa poskytování připojení WiFi4EU (např. mikrovlnné spoje) nebo třeba směrovač pro připojení k internetu.

Za financování internetového připojení, stejně jako za údržbu příslušného zařízení, odpovídají samotné obce, které musí zajistit, aby občané mohli daných služeb využívat minimálně po dobu dalších tří let. Dotace tedy nekryje provoz, pouze pořizovací náklady. Největší nevýhodou pro starosty obcí je poněkud nesmyslná funkcionalita Hotspot 2.0, předepsaná jako povinná pro WiFi zařízení v projektu využité. Takové jsou totiž řádově dražší, nežli běžné Hotspoty, které jsou pro podobné účely obvykle zřizované firmami jako je Újezd.Net, Eurosignal nebo UVT Internet. Proto považujeme výši dotace za nejnižší možnou, na provoz by tak jako tak nic nezbylo.

Identitu WiFI4EU by obce vždy měly viditelně prezentovat, a to včetně uvedení jejího názvu v názvu sítě. Pro připojení by obce měly využít co nejkvalitnější nabídku z těch, které jsou v dané oblasti běžně dostupné.

A co stávající sítě?

K iniciativě WiFI4EU se mohou připojit také stávající veřejné sítě Wi-Fi, platí pro ně však jisté podmínky i technické specifikace, jako je bezplatný přístup k internetu pro veřejnost, příslušné označování a řada dalších. Rychlost stahování pro přípojnou síť WiFi Hotspotu (nikoliv tedy pro každého uživatele) by měla činit minimálně 30Mbit/s. Nemělo by však docházet k poklesu výkonu při sdílení kapacity, proto EU požaduje použít dostatečnou kapacitu podle předpokládaného počtu připojovaných uživatelů. Běžně dostupná rychlost na uživatele má být právě okolo 30 Mbit/s.

Málo muziky za žádné peníze?

Někdo tvrdí, že nejlepší věci jsou zadarmo, jiný zase, že zadarmo ve skutečnosti vlastně není nic. V případě iniciativy WiFi4EU jde ale o skutečně upřímný zájem poskytnout veřejnosti kvalitní a opravdu bezplatné Wi-Fi připojení, přičemž slovem “bezplatné” se rozumí takové, kde za bezplatnost nemusí uživatelé zaplatit daň v podobě nabízené reklamy nebo poskytování osobních údajů ke komerčním účelům.

Bezpečnost především

V jednom z našich předchozích článků jsme popisovali úskalí připojení k veřejné Wi-Fi síti. Inciativa WiFi4EU ukládá obcím pravidla, týkající se bezpečnosti připojení, za její správu je ale v konečném důsledku odpovědná obec, nikoliv iniciativa. Mezi podmínky patří šifrování hotspotů WiFi4EU, v plánu je také zřízení autentizační platformy, která poskytne další bezpečnostní prvky. Právě takové požadavky „do budoucna“ projekty v celé EU velmi prodražily.

Rychlý internet pro všechny

Rychlé a kvalitní připojení k internetu by v ideálním světě mělo být samozřejmostí, nikoliv výdobytkem. Řada organizací a institucí si to velmi dobře uvědomuje, a vyvíjí úsilí na to, aby podmínky pro rychlejší připojení byly co nejlepší – a to v těch nejzapadlejších obcích. Iniciativa je v tomto směru vyvíjena i na lokální úrovni v rámci naší republiky. Letos na jaře například Výbor pro nezávislý ICT průmysl podepsal Memorandum o spolupráci se Sdružení místních samospráv ČR. Výbor je napojen také na řadu evropských asociací, zaměřených na podporu rozvoje vysokorychlostní infrastruktury.

Při práci na podpoře výstavby vysokorychlostních sítí je kromě jiného zapotřebí mít neustále na paměti, že pro všechny nefunguje jeden univerzální recept. Jednotlivé obce mají svá specifika, kterým je zapotřebí výstavbu a její podmínky přizpůsobit.

Na problematiku výstavby sítí v obcích se také zaměřil letošní první ročník konference ISP Municipality, jehož shrnutí si můžete přečíst zde.

9.9.2019

Back to Top