Je možné využít stávajícího nadzemního vedení, které je v obci stále používáno?

Obce nutí telekomunikační firmy, aby zakopaly optické vedení i tam, kde je to úplně jedno. Ostatní sítě jsou na podpěrách, a vedle toho je nuceně vykopané telekomunikační vedení. Postup je vynucený vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Platná metodika vydaná MMR umožňuje udělit výjimku.

Jednoduše řečeno: Pokud je to možné, povolte firmám využít podpěry pro ostatní sítě. Platná metodika MMR povoluje v těchto případech udělit výjimku.

Je spousta dalších překážek, které znemožňují rychlejší výstavbu. Problémem je nejednoznačnost postupu stavebních úřadů. Příkladem jsou třeba striktní požadavky na nevýhodný postup. Obec, například, chce při rekonstrukci silnice nebo chodníku vložit plastovou chráničku a umožnit ji použít otevřeným přístupem operátorům. Je to výhodné pro všechny strany. Pokud nebyla chránička součástí projektu od samého počátku projektu, často je vynucováno pořízení všech potřebných formalit jako u velké stavby. Pokud to tak je, dejte nám k tomu zprávu na www.zrychli.net

22.1.2018

Back to Top