Bezplatné WiFi pro obyvatele EU

Cílem projektu Evropské komise WiFi4EU je rozšířit bezplatnou WiFi konektivitu pro obyvatele i návštěvníky EU ve veřejných prostorách, jako jsou parky, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea, v celé Evropě.

Rozpočet projektu WiFi4EU na období 2017–2019 činí 120 milionů eur. Ty poslouží k instalaci nejmodernějších WiFi zařízení v centrech společenského dění.

Pro koho bude toto opatření přínosem?

Pro všechny Evropany

Při rozdělování prostředků vyčleněných na tento projekt bude dodržena zeměpisná vyváženost, aby vysokorychlostního připojení mohli využívat obyvatelé a návštěvníci  v celé EU. Do projektu se do roku 2020 zapojí nejméně 6 000 až 8 000 místních komunit.

Místní veřejné orgány

Projekt WiFi4EU je určen veřejnému sektoru – orgánům místní samosprávy, knihovnám, zdravotním střediskům atd. Z projektu bude financováno vybavení i jeho instalace (přístupová místa). Subjekty budou platit za samotné připojení a údržbu technického vybavení po dobu alespoň 3 let.

Pro místní orgány to bude výzva, aby rozvíjely a podporovaly vlastní digitální služby v oblastech, jako je elektronická veřejná správa, elektronické zdravotnictví a elektronický cestovní ruch, a to prostřednictvím speciálních aplikací.

Jak o zařazení do projektu WiFi4EU žádat?

Projekt WiFi4EU bude realizován prostřednictvím jednoduchých a nebyrokratických postupů – online žádostí, voucherů a nezatěžujícího monitorování.

Čím dříve přihlášku podáte, tím máte větší šanci, že budete do projektu vybráni. Projekty by se měly týkat prostor, kde bezplatné veřejné ani soukromé WiFi připojení s podobnými charakteristikami ještě není k dispozici.

První výzvy k překládání projektů by měly být vyhlášeny na přelomu let 2017 a 2018.

WiFi4EU – otázky a odpovědi

3.4.2018

Back to Top