Konference ISP Municipality

Konference ISP Municipality reaguje na dlouhodobou práci se veřejným sektorem, které se za Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. účastníme.

Digitalizace a podpora výstavby vysokorychlostních sítí se velmi těsně dotýká spolupráce s municipalitami, a při naší spolupráci s MPO a dalšími ministerstvy dlouhodobě prosazujeme edukaci starostů a jiných odpovědných zástupců obcí, případně krajů.

VNICTP je signatářem memorand o spolupráci se SMS ČR, se Středočeským a Plzeňským krajem, také s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Naším partnerem jsou i další organizace a jednotlivá města. Jedním z výsledků práce našich pracovních skupin, pro usnadnění výstavby a dotační agendu státu na základě těchto memorand, je potřeba vytvoření setkání mezi zástupci státu, zástupci obcí a podniků podnikajících v sektoru elektronických komunikací. Taková platforma, zejména v České republice, která je v zásadě celá rurální oblastí s více nežli 6 300 obcemi s malým počtem obyvatel, nutná pro co nejužší koordinaci a urychlení výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Dalším tématem je digitalizace, tedy obecné požadavky na elektronizaci veřejné správy, ICT řešení v obcích a firmách.

Nultý ročník konference začíná v Brně, 16. 4. 2019, v hotelu Orea Hotel Voroněž, Křižíkovského 458/47

 

7.1.2019

Back to Top