Archiv: Články a návody

Kolik vlastně stojí Internet? Jaké jsou vlastně nákladové položky pro provoz sítě?

V minulých článcích jsme se zabývali přístupovými technologiemi a rozdíly mezi nimi, včetně cenových. Ceny technologií se řídí nepřímou úměrou. Nejlevnější na pořízení jsou bezdrátová síť, ale je nejdražší s ohledem na cenu provozu sítě. Optické sítě jsou na tom přesně opačně, jejich provoz je nejlevnější, výstavba nejdražší. To ale neznamená, že je zadarmo. Proto…

Více… →

V Brně proběhl nultý ročník konference ISP Municipality. Co jsme si z něj odnesli?

16.dubna proběhl v Brně nultý ročník konference ISP Municipality. Z něj a z práce s municipalitami obecně si neseme celou řadu zkušeností. Záštitu nad konferencí převzal Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. ISP Municipality, které ve svém nultém ročníku proběhly 16. dubna v Brně, hodnotíme jako úspěšné setkání samospráv a společností “dělajících” internet. Ukázalo se, že poměrně vysoký počet regionálních operátorů…

Více… →

Internet “přes optiku”

K internetu se lze v dnešní době připojit hned několika různými způsoby, počínaje “vlastní” anténou, přes kabel až po LTE. Jistě jste i vy zaznamenali nabídku výhodného připojení k internetu přes optický kabel, přičemž zmíněná výhoda nespočívala ani tak v nízké ceně, jako spíše ve stabilitě a rychlosti připojení. Víte, že velká části bezdrátových sítí…

Více… →

Otázky starostů – připojení k optické síti

V pracovních skupinách k usnadnění výstavby naší asociace se zabýváme i otázkami starostů, kteří se na nás obracejí se žádostmi od podporu ve výstavbě vysokorychlostních sítí. Dotazy míří hlavně ze středních a menších sídel. Otázky přicházejí docela často, jsme za ně rádi. Obce jsou telekomunikačních operátorů, které naše asociace zastupuje. Může se k optické síti připojit jakákoli…

Více… →

Z dotazů na Zrychli.Net – Tolerance optických sítí na sloupech distribučních společností

Dotaz starosty: Dobrý den, na shromáždění ve Zbyslavicích zazněla informace, že optické internetové sítě, pokud jsou evidovány u ČTÚ, tak musí distribuční společnosti tolerovat na svých sloupech. Mohl byste mi zaslat nějaké ustanovení či rozhodnutí, případně jiný dokument, ze kterého toto vyplývá? Odpověď Zrychli.Net: Podnikatelé v elektronických komunikacích mají možnost vynutit si přístup k fyzické infrastruktuře povinných…

Více… →

Chcete v obci rychlý internet? Jak byste mohli, jako obec, výstavbu rychlého internetu podpořit? Článek ze série do časopisu Pro Města a obce.

Chcete v obci rychlý internet? Jak byste mohli, jako obec, výstavbu rychlého internetu podpořit? Jakub Rejzek, prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s. Na otázku, jak podpořit výstavbu vysokorychlostního internetu ve vašich obcích, odpovídáme v naší asociaci VNICTP starostům od roku 2016. Spolupracujeme s kraji a různými asociacemi obcí, pracujeme v různých pracovních skupinách na MPO…

Více… →

Je možné využít stávajícího nadzemního vedení, které je v obci stále používáno?

Obce nutí telekomunikační firmy, aby zakopaly optické vedení i tam, kde je to úplně jedno. Ostatní sítě jsou na podpěrách, a vedle toho je nuceně vykopané telekomunikační vedení. Postup je vynucený vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Platná metodika vydaná MMR umožňuje udělit výjimku. Jednoduše řečeno: Pokud je to možné, povolte firmám…

Více… →

Uvažujeme o umístění optického kabelu v prostorách obecního parku. Co by to pro nás znamenalo ve vztahu k jeho údržbě?

Telekomunikační infrastruktura, to jsou obvykle plastové chráničky s uvnitř tlakem zafoukaným optickým vláknem. Není třeba se obávat častých oprav a výkopů, vydrží v zemi dlouho, rozhodně více než 10-15 let. Mnohdy je ze strany obcí zbytečně striktně vyžadováno umístění telekomunikační stavby do zpevněné plochy. Jednoduše řečeno: Nebojte se umisťovat chráničky s optickým vláknem i do zelených ploch, neboť…

Více… →

Jak může obec využít veřejných investic do infrastruktury k podpoře zavádění internetu? A může vůbec tyto aktivity sloučit?

Nový zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, předpokládá, že u každé investice z veřejných prostředků proběhne včasná vzájemná koordinace tak, aby bylo možno současně instalovat infrastrukturu pro rychlý internet anebo alespoň předpoklady pro jeho zavedení. Zákon přebírá dobrou praxi z okolních zemí, kde jsou investiční záměry v obci zveřejněny…

Více… →

Jak má obec nejlépe postupovat v problematice věcných břemen?

Umístění telekomunikační infrastruktury bývá samo o sobě finančně náročné. V mnoha případech investice nemá ekonomickou racionalitu, pokud obec požaduje příliš vysokou cenu za věcná břemena.  U „posledních mílí“, tedy částí sítě nejblíže k zákazníkovi, telekomunikační operátoři mohou převzít závazky související s přeložkou sítě. Za podstatné snížení ceny věcných břemen může obec požadovat garanci otevřeného přístupu do sítě za…

Více… →

Back to Top