Posts Tagged:Obce

Bariéry výstavby vysokorychlostního internetu

Výstavba sítí elektronických komunikací s velmi vysokou kapacitou má pro rozvoj naší země charakter nezbytné podmínky. Jde o základní infrastrukturu, podobně jako jsou vodovody, elektrické kabely nebo kanalizace. Obec, které taková základní infrastruktura chybí, se postupem času stane oním pověstným místem, kde lišky dávají dobrou noc. Naše asociace, která zastupuje kromě velkých, celostátních operátorů také…

Více… →

Chcete v obci rychlý internet? Jak byste mohli, jako obec, výstavbu rychlého internetu podpořit?

Autor: Jakub Rejzek, prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s. Na otázku, jak podpořit výstavbu vysokorychlostního internetu ve vašich obcích, odpovídáme v naší asociaci VNICTP starostům od roku 2016. Spolupracujeme s kraji a různými asociacemi obcí, pracujeme v různých pracovních skupinách na MPO a při Hospodářské komoře České republiky. Nedávno jsme podepsali Memorandum o spolupráci se…

Více… →

V Brně proběhl nultý ročník konference ISP Municipality. Co jsme si z něj odnesli?

16.dubna proběhl v Brně nultý ročník konference ISP Municipality. Z něj a z práce s municipalitami obecně si neseme celou řadu zkušeností. Záštitu nad konferencí převzal Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. ISP Municipality, které ve svém nultém ročníku proběhly 16. dubna v Brně, hodnotíme jako úspěšné setkání samospráv a společností “dělajících” internet. Ukázalo se, že poměrně vysoký počet regionálních operátorů…

Více… →

Otázky starostů – připojení k optické síti

V pracovních skupinách k usnadnění výstavby naší asociace se zabýváme i otázkami starostů, kteří se na nás obracejí se žádostmi od podporu ve výstavbě vysokorychlostních sítí. Dotazy míří hlavně ze středních a menších sídel. Otázky přicházejí docela často, jsme za ně rádi. Obce jsou telekomunikačních operátorů, které naše asociace zastupuje. Může se k optické síti připojit jakákoli…

Více… →

Back to Top